| English
 
What's On

August 2013

Source:Author: ReleaseTime:2013-08-08 13:55:22Visits:23807

 Performance Information in August

 
16th,17th of August    Yifu Theatre  
Time: 7:15pm
Time of Music----Shanghai Concert of Chinese Traditional Opera
 
18th of August    Yifu Theatre  
Time: 1:30pm
Lady Wang Baochuan
Cast: Lu Su, Miao Hairong, Fu Xiru, Cai Xiaoying, Gao Hongmei, Yang Nan, Yin Yuzhong, Zhu Heji, Chen Shengjie, Zhao Huan, Yang Yang, He Ting, Gu Liang, etc
 
18th of August    Yifu Theatre
Time: 7:15pm
Highlights of Jingju
Cast: Liang Guohui, Dong Xueping, Li Chun, Li Jun, Ren Guangping, Yang Donghu, Yan Qinggu, Xu Jianzhong, etc
 
21st of August    Yifu Theatre
Time: 7:15pm
Special Performance by Shanghai Excellent Young Jingju Artists
Cast: Lan Tian, Gao Hongmei, etc
 
24th of August    Yifu Theatre
Time: 1:30pm
Highlights of Jingju 
Cast: Sun Wei, Yang Yiju, Tian Hui, Li Chun, Qi Baoyu, Xu Jianzhong, etc
 
24th of August    Yifu Theatre
Time: 7:15pm
The Judgment to the Hell
Cast: Dong Hongsong, Yan Qinggu, Ge Xiangru, Yang Donghu, Liang Guohui, Hu Jing, etc
 
25th of August    Yifu Theatre
Time: 1:30pm
Special Performance of Schools of Female Roles
Cast: Wang Weijia, Yang Yang, Cai Xiaoying, Gao Hongmei, Li Wenwen, Zhao Huan, Yang Nan, etc
 
25th of August    Yifu Theatre
Time: 7:15pm
Special Performance of Schools of Male Roles
Cast: Lu Su, Chen Shengjie, Fu Xiru, Fan Yongliang, etc
 
31st of August    Yifu Theatre
Time: 1:30pm
Special Show by Wang Peiyu
Cast: Wang Peiyu, etc
 
31st of August    Yifu Theatre
Time: 7:15pm
Lady Qin Xianglian
Cast: Guo Ruiyue, Gao Mingbo, Xu Jingen, He Shu, Wu Xiangjun, Wang Xiaozhuan, Miao Hairong, Wang Dun, etc