| English
 
What's On

Performance Information in June&July

Source:Author: ReleaseTime:2013-05-30 15:02:14Visits:4843

Performance Information in June & July

21st of June   Yifu Theatre 
Time: 7:15pm
Out of Justice
Cast: Yang Nan, Miao Hairong, Chen Yu, Wang Dun, Qiu Yipin, Cai Xiaoying, Fan Yongliang, etc

22nd of June   Yifu Theatre 
Time: 1:30pm
The Soup
Cast: Hu Jing, Lan Tian, Yan Qinggu, Tian Hui, Yang Yang, Bi Xixi, Li Chun, Yu Wei, etc

22nd of June    Yifu Theatre
Time: 7:15pm
Jiujiang Port
Cast: Yang Donghu, Fu Xiru, Ren Guangping, Guo Yi, Dong Hongsong, Lv Lin, Yu Hui, Liang Guohui, etc

23rd of June   Yifu Theatre
Time: 1:30pm
Peak Age
Cast: Chen Shengjie, Gao Mingbo, Cai Xiaoying, Qiu Yipin, Xu Jingen, Chen Yu, etc

23rd of June   Yifu Theatre
Time: 7:15pm
Highlights
Cast: Hao Jie, Dong Huan, Wang Weijia, Li Wenwen, Fu Xiru, Wang Dun, Gao Mingbo, Zhang Haifeng, Yin Yuzhong, Zhu Heji, etc

29th of June    Yifu Theatre
Time: 1:30pm
Special Show by Wang Peiyu
Cast: Wang Peiyu, Yan Qinggu, Zhao Huan, Chen Yu, Gu Liang, Wu Xiangjun, Zhang Haifeng, etc

27th of July    Yifu Theatre
Time: 1:30pm
Special Show by Wang Peiyu
Cast: Wang Peiyu, etc