| English
 
What's On

Performance Information in November

Source:Author: myyReleaseTime:2012-11-12 14:37:46Visits:5101

Performance Information in November

10th of November   Yifu Theatre 
Time: 7:15pm
Princess Zhaojun Bids Farewell over the Frontier
Wugong Ridge
Yubei Pavilion
Cast: Shi Yihong, Yu Wei, Lu Jianzhong, Chen Lin, Liang Guohui, Li Jun, Jin Xiquan, Yang Yang, Xu Jianzhong, Wang Jiewen, Yu Wei, etc

11th of November   Yifu Theatre 
Time: 7:15pm
Muke Mountain Fastness
Song Jiang Inscribes a Poem
The Sword Yuzhoufeng
Cast: Shi Yihong, Jin Xiquan, Ren Guangping, Yang Donghu, Li Jun, Yan Qinggu, Zhang Dafa, Li Chun, Zha Sina, etc

20th of November   Yifu Theatre
Time: 7:15pm
Tianjin Jingju Company performs in Shanghai----
Changban Po •  Hanjin Kou
Cast: Huang Qifeng, Ling Ke, Tian Hui, Wang Jiaqing, Gao Hang, Chen