| English
 
What's On

August 2012

Source:Author: myyReleaseTime:2012-08-01 15:12:18Visits:5722

Performance Information in August

 

11th of August    Wanping Theatre 
Time: 7:15pm
Preview of the Final of 7th National Youth Jingju Artists TV Competition
Cast: Hao Jie, Zha Sina, He Ting, Chen Shengjie, Zhao Huan, Lu Su, Cai Xiaoying, Gao Mingbo, Gao Hongmei, etc

 

12th of August    Wanping Theatre 
Time: 1:30pm
Preview of the Final of 7th National Youth Jingju Artists TV Competition
Cast: Lan Tian, Yu Hui, Guo Yi, Wang Xilong, Yang Nan, Li Chun, Yang Yang, Tian Hui, Lv Lin, Chen Lin, etc

 

14th of August    Chang’an Theatre, Beijing 
Time: 7:30pm
An Honest Mandarin 
Cast: Shang Changrong, Lan Tian, Guo Ruiyue, Qi Baoyu, Ren Guangping, Zha Sina, Wang Xiaozhuan, Xu Jingen, Liu Changjiang, etc

 

25th of August    Yifu Theatre
Time: 1:30pm
Preview of the Final of 7th National Youth Jingju Artists TV Competition

 

26th of August   Yifu Theatre
Time: 7:15pm
Preview of the Final of 7th National Youth Jingju Artists TV Competition