| English
 
What's On

Jun 2012

Source:Author: myyReleaseTime:2012-06-12 16:40:41Visits:5709

 

 

 

Performance Information in June

 

2nd of June  Yifu Theatre  

Time: 1:30pm

Highlights of Jingju

Cast: Wu Xiangjun, Dong Xueping, He Ting, Zhao Huan, Yang Nan, Wang Yishan, etc

 

3rd of June  Yifu Theatre  

Time: 1:30pm

Highlights of Jingju

Cast: Guo Shiming, Li Wenwen, Wei Bo, Gao Mingbo, Guo Ruiyue, Gu Dianju, Cai Xiaoying, Gao Hongmei, Chen Shengjie, etc

 

9th of June  Yifu Theatre  

Time: 1:30pm

The Orphan of Zhao’s Family   

Cast: Wang Yuchen, Tao Xixiang, Zhang Yuefu, Xie Zhenyu, Fu Shuang, Cao Yang, Guo Xiaodong, Dong Wenxue, Wu Junfeng, Ma Yongchen, Jiang Lanlan, Li Qiuming, Yang Yiju, Liang Guohui, Sun Wei, Lv Lin, etc

 

10th of June  Yifu Theatre

Time: 1:30pm

The Story of Lady Wang Baochuan

Cast: Ma Jia, Yang Yang, Ma Yongchen, Sun Deqiang, Wang Yuchen, Huang Lizhu, Zhang Huan, Ren Guangping, Zhu Haozhong, Yu Wei, Luo Jiakang, Yu Hui, etc

 

16th, 17th of June   Yifu Theatre

Time: 7:15pm

Lady Tang Wan

Cast: Zhao Huan, Fu Xiru, Yang Nan, Yang Yang, Zhu Heji, Li Wenwen, Hu Lisha, Wang Dun, etc

 

22nd of June   Yifu Theatre

Time: 7:15pm

The Fourth Brother Yang Visits His Mother

Cast: Li Jun, Shi Yihong, Xiong Mingxia, Hu Xuan, Xu Jianzhong, Li Chun, Yan Qinggu, Yu Wei, Ge Xiangru, etc

 

23rd of June   Yifu Theatre

Time: 7:15pm

Generals of Yang’s Family

Cast: Li Jun, Meng GuangLu, Xi Zhonglu, Qi Baoyu, Xu Jianzhong, Yan Qinggu, Tian Hui, Ren Guangping, etc

 

29th of June   Yifu Theatre

Time: 7:15pm

The Quarrel at Ningguo Mansion

Cast: Tong Xiaoling, Fan Yongliang, Hu Xuan, Li Zhenghua, Yang Yang, Yan Qinggu, Ge Xiangru, Yu Wei, Qi Baoyu, Han Yijia, etc